KUMY

kunstkijker

kunstkijker | Museum Fundatie | Zwolle | 2019

Een kunstbeschouwelijke excursie naar een tentoonstelling.

Hierbij wil ik cursisten en geïnteresseerden uitnodigen om te komen kijken en zien, ervaren en voelen, luisteren en delen.
Vaak komen er tijdens mijn cursussen thema’s en vragen naar voren die niet altijd direct met het werken in klei, steen of verf te maken hebben, maar een meer filosofisch karakter hebben en raken aan onze eigen ontwikkeling, waarden en zelfkennis. Het zijn vaak de meest vervullende gesprekken die daaruit voortkomen voor alle deelnemers. Tijdens de museum bezoeken met cursisten vertel ik over de werken die we bekijken op een kunstbeschouwelijk manier en ook hier ontstaan zulke gesprekken. Daarom wil ik hier graag meer ruimte voor bieden, ook voor mensen die geen cursus volgen of zelf kunstzinnig bezig zijn, maar wel iets meer zouden willen weten over het kijken naar kunst.

Mocht ik tussentijds een kunstkijker excursie organiseren dat maak ik dat hier kenbaar, via een nieuwsbrief en in mijn cursussen.

kunstkijker | Het Depot | Wageningen | 2018

Interesse?
Op dit moment is het niet mogelijk een kunstkijker te organiseren, zodra dit wel weer kan staat hier een link om in te schrijven op een activiteit.