KUMY

cursussen bij de AKE

modelboetseren | 2017 | AKE-Emmen

MvD1: Portret- en figuurboetseren Dinsdag 10.00 – 12.30 uur

Hoe vorm je een figuur in drie dimensies? Hoe boetseer je een gelijkend portret? Wat wil je van het model in je werk gebruiken?
In overleg met de groep werken we naar een levend (naakt)model, een anatomisch model, foto’s voor een portret van een familielid of naar eigen idee. Voor het boetseren gebruiken we klei en/of was.
De cursus modelboetseren is geschikt voor zowel beginners als voor degenen die al meer ervaring hebben. De begeleiding richt zich op iedere cursist persoonlijk. Binnen de cursus is volop ruimte om te experimenteren met vorm.
De cursist bepaald voor zichzelf waar de nadruk in de les op ligt. Dat kan op het model als geheel zijn of een portret, ook kan dat een techniek van boetseren en het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën zijn. Het is mogelijk het model als aanleiding te nemen voor een abstracter beeld. Gevorderden worden uitgedaagd anders naar hun werk te gaan kijken, zij kunnen zich bijvoorbeeld laten inspireren door andere beeldhouwers of stromingen uit de kunstgeschiedenis.
Het beeld van klei kan daarna drogen en gebakken worden. Was kan verder verwerkt worden, zodat het gegoten kan worden door een bronsgieter of dat er een afgietsel gemaakt kan worden in gips, aluminiumcement, kunsthars etc. 

Cursisten kunnen zelf hun materialen meenemen en klei kan ook gekocht worden bij de AKE. De docent kan materialen leveren die buiten de cursus om betaald worden. Modellengeld, klei- en bakkosten komen bovenop de cursusprijs.

werkbespreking | 2017 | AKE-Emmen

MvD2: Hakken in steen of hout Dinsdag 14.30 – 17.00 uur

Zowel starters als gevorderden werken tijdens deze uren intensief aan hun beeld in hout of steen. Er wordt gekeken en gesproken over het wegnemen van materiaal, er af is er af, gereedschappen, werkmethodes, steen/houtsoorten en werk van kunstenaars. De groep werkt met de docent en elkaar. Hierdoor ontstaat er onderlinge betrokkenheid en een sfeer die inspirerend is voor ieders ontwikkeling.
De materialen en gereedschappen nemen de cursisten zelf mee of worden gedurende de lesperiode aangeschaft. De docent heeft de eerste les een basissetje voor steen bij zich voor nieuwe cursisten, (basissteentjes en gereedschappen) zodat er direct begonnen kan worden.

boetseren | 2017 | AKE-Emmen

MvD3: Boetseren; portret, mens en dier Dinsdag 19.00 – 21.30 uur

Deze cursus is bedoelt voor iedereen die graag ruimtelijk wil werken met klei, was of gips. Voor sommigen kan het een kennismaking of verkenning zijn van deze verschillende materialen en hun technieken, voor anderen biedt deze cursus verdieping van hun kennis en ervaring en vooral afwisseling.
De nadruk ligt op de mens, als geheel, torso of portret. En we werken dan ook een aantal lessen met model (ongeveer 10), daarnaast zijn er verschillende oefeningen om de anatomie beter te begrijpen, kan er gewerkt worden van foto’s (voor portret bijvoorbeeld) en zelfs dieren zijn een mogelijk onderwerp. Dierenboetseren ligt in het verlengde van figuurboetseren, omdat ook daar dezelfde anatomie bij komt kijken, alleen de verhoudingen zijn anders.
Waar het om gaat is dat je als cursist maakt wat je graag wilt maken en leert wat je graag wilt leren, misschien heb je daar nog geen duidelijk beeld bij, dat is geen probleem, tijdens de cursus wordt dat vanzelf duidelijker. We ontdekken de verschillende mogelijkheden die klei biedt en de andere manier van boetseren met was. Optioneel is het modelleren met gips.
Er kan gewerkt worden vanuit verschillende invalshoeken van de kunst. Realistisch, abstract, non-figuratief; de cursist is de maker en ontwerper.

Cursisten kunnen zelf hun materialen meenemen en klei kan ook gekocht worden bij de AKE. De docent kan materialen leveren die buiten de cursus om betaald worden. Modellengeld, klei- en bakkosten komen bovenop de cursusprijs.

Aanmelden kan via de AKE