KUMY

schetsontwerp rotonde Bargeres, Emmen

Vanuit wijkbelangen Bargeres kwam de vraag om een schetsontwerp te maken van een kunstwerk voor de nieuwe rotonde van Bargeres. In juli 2020 ben ik daarmee aan het werk gegaan.

situatieschets rotonde | 2020

‘Grabber’

Tijdens het het schetsen met verschillende materialen (klei, karton, op papier en digitaal) richte ik me vooral op de Brinkenweg, het Oranjekanaal en de hoogteverschillen.
Vanuit de vorm van de Brinkenweg en het Oranjekanaal is ‘Grabber’ geboren, een hond. Grabber staat symbool voor het huiselijke (Bargeres is een woonwijk) waar mensen spelen en slapen. Grabber staat in dezelfde richting als de Brinkenweg is gesitueerd en begroet zo iedere bezoeker die de wijk in komt. Al staat hij als bewaker bij de ingang, hij heet iedereen welkom en geniet in zijn weitje van de wilde bloemen en insecten. Zijn halsband is het Oranjekanaal, Niet om hem vast te leggen maar het maakt hem herkenbaar en uniek. Thuis kun je jezelf zijn en dat symboliseert de muts.

schetsontwerp rotonde Bargeres | 2020